இந்தப் பகுதியில் நாம் தொடர்ந்து கனவுகளின் வரலாறைப் பற்றிப் பார்ப்போம். கனவுகளையும் அதன் அர்த்தங்களையும் பற்றி புரிந்து கொள்ள இந்த வரலாறு மிகவும் முக்கியம். இது கனவு எப்படி காலப்போக்கில் மனிதனுடன் தொடர்பு கொண்டது என்பதை உணர்த்தும் .  அந்தப் பகுதிகளைப் படிக்க கீழே உள்ள புகைப்படங்களை க்ளிக் செய்யவும்

அந்தப் பகுதியின் தொடர்ச்சி

Advertisements