எந்திரன் காட்சியமைப்பு தகவல்கள் – 4
ரோபோ ரஜினியிடம் மன ரீதியாக ஏற்படும் மாறுதல்களை பார்த்து அதிர்ச்சியடைகையில்
 ரோபோ ரஜினி சைன்டிஸ்ட் ரஜினியை தூக்குகையில்
 லேபிலிருந்து ரோபோ ரஜினி வெளியேறுகையில்
ரோபோ ரஜினி ஐஷ்வர்யாவை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துப் போகையில்
வீரர்கள் ஒரு ரோபோ ரஜினியை சுட அதை இன்னொரு ரோபோ ரஜினியும் ஐஷ்வர்யாவும் பார்க்கையில்
துரோகம் என்றால் என்னவென்று புரியாத ரோபோ ரஜினியை பார்த்து சைன்டிஸ்ட் ரஜினியும் ஐஷ்வர்யாவும் திகைக்கையில்
ரோபோ ரஜினியும் ஐஷ்வர்யாவும் “ஆன் எ அட்டாக் மிஷன்”
கிளிமஞ்சாரோ பாடல் காட்சியில்

முந்தைய எந்திரன் காட்சியமைப்பு  தகவல்கள் – 1
முந்தைய எந்திரன் காட்சியமைப்பு  தகவல்கள் – 2
முந்தைய எந்திரன் காட்சியமைப்பு  தகவல்கள் -3
Advertisements