பக்ரீத் பண்டிகையை கொண்டாடும் அனைத்து இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எங்களது இதயங்கனிந்த பக்ரீத் நல் வாழ்த்துக்கள்.

diet-b

Advertisements