பூஜையறையில்..

அம்மாவுக்கு..

சுப்ரபாதம்..

எனக்கு…

நீ எழுதிய காதல் கடிதம்..

Advertisements