உறக்கம் தொலைத்திட்ட
ஓரிரவுக்கு மறுநாள்..
உன்னிடம் சொன்னேன்..
நேசத்தை!

விழிகள் பளபளக்க..
ஆமோதித்தாய் நீயும்.
ஆன்றிரவும் ,
தொலைந்தது
தூக்கம்!

ததும்பிக்கொண்டிருந்த
நேசக் கோப்பையைப்
போட்டுடைத்தாய்
நீயே!
நீண்டன இரவு பல..

மீதம் இருந்த
உறக்கம்
கலைக்கவே போல்..
மீண்டும் வந்தாய்!

நீ என்ன..
வெய்யிலா?
வெளிச்சமா?
விடியலா?

…ஷஹி…
Advertisements