அங்க தமிழ் மக்களே இப்ப இல்ல, ஆனாலும் அதை சொல்லியே பொழப்ப ஓட்டுறீங்களே, ஜொரா இருக்குதுங்கோ.

Advertisements