மூன்றாம் கோணம் பெருமையுடன் வெளியிடும்

பொங்கல் வெளியீடு

உணர்ச்சி நாயகன் அழகிரி

சிரிப்புச் செல்வர் ஸ்டாலின்

நவரச நாயகி கனிமொழி

இணைந்து பாசத்தால் உருகும்

பாசமலர்


மூன்றாம் கோணத்தின் பாசமலர் - ஹி ஹி