நா ஒரு நாயின்னு அங்க ஒரு நாய்க்கு கூட தெரியாது….!!!!

ஒரு வார இதழில் வந்த ஜோக்ஸ்.நான் மிகவும் ரசித்த ஜோக்கும் கூட.

diet-b

படங்கள்:இணையம்

 

Advertisements