சாதாரணமாக கறுப்பு நிறம் எல்லோராலும் விரும்பப்படாதது மட்டுமல்ல. அனைவராலும் வெறுக்கப்படுகிறது என்பதும் மறுக்கமுடியாத உண்மை. கறுப்பாக இருக்கும் பெண்கள் தாங்கள் பிறந்ததே பாவம் என்று நினைக்கும் அளவுக்கு நிலைமை மிகவும் மோசமாகப் போய்விட்டது. ”மணமகள் தேவை” என்று வெளியான எந்த விளம்பரத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் தவறாமல் நல்ல ”சிவப்பான பெண் தேவை”என்ற வார்த்தைகள் இடம் பெற்றிருக்கும். சிவப்பை அழகுக்கான உயர்ந்த தகுதி போலவும் சித்தரிக்கிறார்கள். இப்படியெல்லாம் செய்து கோடிக்கணக்கில் பணத்தை சுருட்டுவதுதான் விளம்பர நிறுவனங்களின் நோக்கம். கறுப்பு என்றால் வேலைக்கு எடுத்துக் கொள்ளாத நிறுவனம், ஏழு நாட்களில் சிவப்பான பெண்ணுக்கு வேலையைக் கூப்பிட்டுக் கொடுப்பதுபோல் காட்டுகிறார்கள். சிவப்பழகு கிரீம் தயாரிப்பாளர்கள், கறுப்பை தாழ்த்திச் சொல்லி,கோடிக்கணக்கில் பணத்தைக் குவிக்கிறார்கள். பொய்யான விளம்பரங்களின் மூலம் ஒரு மாயையை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், முகத்தின் மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு அழகு சாதனத்தாலும் முகத்தின் நிறத்தை நிரந்தரமாக மாற்ற முடியாது. சில வாரங்களில் சிவப்பழகு என்பதெல்லாம்,சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று. மேலும் சிவப்பழகுக்காக இந்த கிரீம்களை தொடர்ந்து உபயோகிப்பதன் மூலம், இவை தோலின் நிறமியைக் குறைக்கின்றன. சாதாரண தோல் நோய்களிலிருந்து தோல் புற்று நோய்வரைகொண்டுபோய் விடுகின்றன. விளம்பர நிறுவங்களின் கணக்கே வித்தியாசமானது. இந்த கிரீம்களை வெள்ளையர்களிடமும் விற்க முடியாது. ஆப்பிரிக்க கறுப்பர்களிடமும் விற்க முடியாது. மாநிறமுள்ள மனிதர்கள் வாழும் இந்தியாவில்தான் விற்கமுடியும் ; எனவே இவர்களிடம் சிவப்பழகு குறித்த ஒரு பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தி சிவப்பழகு கீரீம்களை கோடிக்கணக்கில் விற்றுத் தள்ளுகிறாகள். அதற்காகத் தொடர்ந்து கறுப்பு நிறம் ஏதோ ஆகாததுபோல் சித்தரித்து விளம்பரம் செய்து இந்தியர்களை தீர்வே இல்லாத பிரச்சினைக்குள் தள்ளுகிறார்கள். கறுப்பு நிற பெண்கள் எந்த வித குழப்பத்துக்கும் ஆளாகாமல், தாழ்வு மனப்பான்மையை விட்டொழித்து உண்மையான முன்னேற்றப் பாதையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அழகின் நிறம் சிவப்பு என்று எந்த விஞ்ஞானமும் சொன்னதில்லை. ஆனால் ஆரோக்கியமான நிறம் கறுப்பு என்று விஞ்ஞான ஆய்வுகள் பலமுறை சொல்லியிருக்கின்றன. நிரூபித்தும் காட்டியிருக்கின்ற்ன. கறுப்பு ஆரோக்கியம் எனபதால் அழகைவிட ஆரோக்கியமே உயர்ந்தது,என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது சிவப்பைவிட கறுப்பே சிறந்தது. இப்ப பாடுங்க ”கறுப்புதா(ன்) எனக்கு புடிச்ச கலரு”!

***************

Advertisements